Shop By
Filter
Category
 1. ASHTH MUKHI (113)
 2. BARAH MUKHI (90)
 3. CHAAR MUKHI (72)
 4. CHAUDAH MUKHI (88)
 5. CHEH MUKHI (111)
 6. DO MUKHI (101)
 7. DUS MUKHI (177)
 8. EK MUKHI (319)
 9. GAURI SHANKAR (125)
 10. GYARAH MUKHI (167)
 11. NAU MUKHI (49)
 12. PANCH MUKHI (87)
 13. PANDRAH MUKHI (66)
 14. SAAT MUKHI (145)
 15. SOULAH MUKHI (21)
 16. TEEN MUKHI (99)
 17. TERAH MUKHI (95)
Price
 1. ₹0 - ₹500 (280)
 2. ₹1,000 - ₹1,500 (115)
 3. ₹1,500 - ₹2,000 (180)
 4. ₹2,000 - ₹2,500 (123)
 5. ₹2,500 - ₹3,000 (37)
 6. ₹3,000 - ₹3,500 (58)
 7. ₹3,500 - ₹4,000 (46)
 8. ₹4,000 - ₹4,500 (47)
 9. ₹4,500 and above (769)
 10. ₹500 - ₹1,000 (273)
Size
 1. 1 no. (48)
Brand
 1. Agarwal Rudraksha (42)
 2. Aksaya Marketing (52)
 3. Arihant Gems & Jewels (36)
 4. Astroyogi (1)
 5. Buyrudraksha (15)
 6. Chakradhari (8)
 7. Devbhoomi Haridwar (229)
 8. FuturePoint (16)
 9. Galaxy (6)
 10. Himalaya Rudraksha Anusandhan Kendra (14)
 11. JPKART (5)
 12. Jaipur Gems and Jewellers (Siddhshree) (7)
 13. Mahna (2)
 14. Manikar (7)
 15. MeSleep (1)
 16. Meripuja (10)
 17. Narayan Religious Shopee (29)
 18. Nayra (2)
 19. PK Gems (4)
 20. Pandit NM Shrimali (12)
 21. Parashara (18)
 22. Rashi Ratan Bhagya (687)
 23. Rudra Gems (33)
 24. Rudraksham (41)
 25. Shiv Ram Jyotish Kendra (14)
 26. ShopOJ (105)
 27. Sobhagya J (111)
 28. Takething (39)
 29. VedicVaani (4)

MUKHI

MUKHI